A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

1. iHobby.nl: statutair gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel, Raadhuisplein 31, 2914 KM met BTW-nummer NL 808949767B01 en Kamer van Koophandel nummer 24308379

2. iHobby Friend: de klant woonachtig in Nederland of België die het lidmaatschap heeft afgesloten

3. iHobby Friends of iHobby Friend lidmaatschap: het door iHobby aangeboden voordeellidmaatschap waarmee voor de duur van 12 maanden en eventuele verlengingen tegen een jaarlijkse vergoeding  10% korting kan worden verkregen op alle aankopen met uitzondering van artikelen die al in de aanbieding zijn, cadeaubonnen en verzendkosten. 

4. iHobby account: het account van de iHobby Friend bij iHobby

5. E-mailadres: het emailadres van de iHobby Friend dat gekoppeld is aan het iHobby account

6. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor iHobby Friends


B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de afname en/of het gebruik van het lidmaatschap in het kader van) het lidmaatschap van iHobby Friends. Het lidmaatschap van iHobby Friends wordt aangeboden voor de iHobby webshop en de iHobby winkels in Nederland en België. 

Iedere klant die het iHobby Friend lidmaatschap aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Op het aankopen van producten via de website van iHobby zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

C. Aanschaf, Duur en Activatie van het iHobby Friend lidmaatschap

1. Elke consument met een iHobby account kan gebruik maken van iHobby Friends door dit te kopen op de website van iHobby. Hobby Friends is gekoppeld aan het iHobby account.

2. De iHobby Friend gaat er bij aankoop mee akkoord dat het iHobby Friend lidmaatschap te gebruiken is na goedkeuring en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. iHobby zal het afsluiten van het iHobby Friends lidmaatschap bevestigen op het E-mailadres.

3. Het jaartarief is voor het eerst verschuldigd op de ingangsdatum van deze overeenkomst. De startdatum van het iHobby Friend lidmaatschap is de datum waarop het lidmaatschap is goedgekeurd en is 1 jaar geldig. Het lidmaatschap zal niet automatisch worden verlengd. De iHobby Friend zal uiterlijk 2 (weken) van te voren over de automatische beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de iHobby Friend een korting op de aankopen worden verkregen.

4. iHobby is gerechtigd het iHobby Friend lidmaatschap op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van dit lidmaatschap. De iHobby Friend zal hierover vooraf worden geïnformeerd. 

5. De iHobby Friend gaat ermee akkoord dat iHobby hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van het iHobby lidmaatschap en over eventuele aanvullende mogelijkheden van het iHobby Friend lidmaatschap (indien van toepassing).

6. Deelname aan het ihobby Friend lidmaatschap is mogelijk vanaf 16 jaar en ouder. Een iHobby Friend moet minimaal 16 jaar of ouder zijn om een aankoop te doen on- of offline.


D. Gebruik.

Het iHobby Friend lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er is slechts1 (één) e-mailadres per kaart is mogelijk.


E. Wijzigingen

iHobby Friends worden vooraf via e-mail, of op de website iHobby.nl in de Algemene Voorwaarden over wijzigingen geïnformeerd.

Indien de iHobby Friend de bij iHobby in het kader van het lidmaatschap bekende gegevens wenst te wijzigen, aanvullen of verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.ihobby.nl .


F. Beëindiging deelname

1. iHobby Friends kunnen hun iHobby lidmaatschap niet tussentijds beëindigen.

2. Na het verstrijken van de periode van het iHobby Friend lidmaatschap is het lidmaatschap niet meer geldig.


G. Fair Use van het programma

iHobby is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als iHobby Friend, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan iHobby en/of haar winkels, het lidmaatschap met onmiddellijke ingang in te trekken, te blokkeren. Hetzelfde geldt wanneer de iHobby Friend het lidmaatschap verandert, vervalst, ondermijnt of op een andere manier schade aanbrengt (inclusief hacken) of een poging hiertoe. Fraude (of een poging tot) of een andere onbevoegde actie kan geregistreerd worden en kan resulteren in het weigeren van de iHobby Friend bij het gebruik van het lidmaatschap.


H. Beëindiging programma

iHobby behoudt zich het recht voor het iHobby Friend lidmaatschap te allen tijde te beëindigen. De iHobby Friend zal uiterlijk 2 (weken) van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de iHobby Friend een korting op de aankopen worden verkregen.


I. Privacy

In het kader van het iHobby Friend lidmaatschap worden er persoonsgegevens verwerkt van de iHobby Friend, inclusief de persoonsgegevens die door de iHobby Friend zijn verstrekt tijdens het registratieproces in de winkel of online. IHobby streeft ernaar on alle persoonsgegevens te beschermen.

J. Overige bepalingen

1. Het iHobby Friends lidmaatschap kan niet in samenwerking met iHobby Besparen, ons punten spaarprogramma, gebruikt worden. Wanneer je punten spaart en een lidmaatschap voor iHobby Friends aanschaft, ga je akkoord met het vervallen van jouw online en offline punten.

2. Vragen of klachten over het iHobby Friend lidmaatschap kunnen bij de Klantenservice van iHobby.nl worden ingediend via klantenservice@ihobby.nl.

3. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Product toegevoegd aan vergelijking

iHobby Friends

Ben jij al iHobby Friend?
Ontvang een jaar lang 10% korting op ons hele assortiment*.
Word nu lid voor €10,-- en profiteer meteen.

 Klik hier voor meer informatie

* m.u.v. waardebonnen en reeds afgeprijsde artikelen

Product toegevoegd aan verlanglijst